Nieuws
Richtlijn omgevingslawaai: beperking van geluidsoverlast van de Antwerpse haven

We schreven al eerder over een grootschalig onderzoek rondom geluidshinder. Op basis van enkele van die onderzoeken is er een geluidsactieplan (2019-2023) opgesteld voor de agglomeratie Antwerpen, volgens de Europese richtlijn omgevingslawaai (RL 2002/49/EG). In dit artikel gaan we dieper in op wat dit actieplan nu net inhoudt, en wat het betekent voor de industrie rondom Antwerpen, en dan specifiek de industrie rondom de haven

Richtlijn omgevingslawaai

Hoe ver reikt het havengebied van Antwerpen?

De agglomeratie Antwerpen omvat het grondgebied van de stad Antwerpen, met een oppervlakte van 204,38 km², en omvat de volgende districten:  

Antwerpen-centrum;
Berchem;
Borgerhout;
Deurne;
Ekeren;

Hoboken;
Merksem;
Wilrijk;
Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Richtlijn omgevingslawaai

Het havengebied overlapt deels met deze agglomeratie. De Antwerpse haven is dan ook niet voor niets de tweede grootste van Europa. 

Wat is het opzet van dit geluidsactieplan? 

Concreet wil men omgevingslawaai in het Antwerps havengebied verminderen, en de geluidskwaliteit verbeteren. De maatregelen die zullen worden genomen steunen op vier pijlers: 

 • Beleidsvorming omgevingslawaai: de stad wilt aan kennisvorming doen rond het concept ‘omgevingslawaai’ om hier een gericht beleid op te baseren;
 • Stille bronnen: men probeert om problemen zo veel mogelijk bij de wortel aan te pakken, door bijvoorbeeld al proactief te werk te gaan zonder achteraf extra maatregelen te moeten nemen;
 • Beschermen en verbeteren geluidsklimaat bestaande situaties: de stad wilt zoveel mogelijk ‘geluidsknelpunten’ (waar erg veel overlast is) wegwerken;
 • Waarborgen van het geluidsklimaat in nieuwe situaties en stadsontwikkelingsprojecten: bij nieuwe projecten moet er al vanaf de beginfase rekening gehouden worden met bepaalde geluidsmaatregelen en -vereisten. 

Welke sectoren veroorzaken omgevingslawaai?

De meest voorkomende bronnen van geluidsoverlast in en rond de Antwerpse haven zijn:

 • Verkeer;
 • Logistiek;
 • Industriële activiteiten.

Industrie in en rond de Antwerpse haven kan voor heel wat geluidsoverlast zorgen. We overlopen de industrie specifiek voor de haven en bieden de juiste oplossingen voor geluidsoverlast.

Industrie in de Antwerpse haven

De Antwerpse haven is de grootste geïntegreerde (petro)chemische cluster van Europa. De grootste chemiebedrijven in de wereld zijn aanwezig en vormen een divers en geïntegreerd geheel. Naast cargobehandeling en logistiek voorziet de haven ook in opslag, behandeling en distributie van: olie, (petro)chemische producten en gassen.

Logischerwijs zijn er in de petrochemische sector ook heel wat geluidsbronnen die voor overlast kunnen zorgen: 

 • Industriële uitlaten;
 • Schoorstenen;
 • Ventilatiesystemen;
 • Motoren en machines;
 • Koelgroepen;
 • Condensators en dakunits;
 • Laad- en loszones.

Het is dan ook essentieel om deze geluidsbronnen in kaart te brengen en vervolgens een passende akoestische oplossing te vinden. 

Standaard richtlijn voor omgevingslawaai bij industrie: VLAREM

Richtlijn omgevingslawaai

Normaal gezien volgt de industrie in de haven standaard het VLAREM II-besluit van de Vlaamse regering, dat de volgende geluidsnormen oplegt buitenshuis:

 • Overdag, van 7u tot 19u: 50 dB(A);
 • ‘s Avonds, van 19u tot 22u: 45 dB(A);
 • ‘s Nachts, van 22u tot 7u: 40 dB(A).

Binnenshuis mag er nog minder geluidsoverlast zijn. Daarvoor gelden deze normen:

 • Overdag, van 7u tot 19u: 36 dB(A);
 • ‘s Avonds, van 19u tot 22u: 31 dB(A);
 • ‘s Nachts, van 22u tot 7u: 31 dB(A).

Geluiddemping is dus niet alleen voorzien om het omgevingslawaai te beperken, maar ook om de veiligheid en het comfort van uw werknemers te garanderen.

Het is echter mogelijk, in het kader van het geluidsactieplan, dat er nog extra maatregelen bovenop de VLAREM II worden getroffen om het omgevingslawaai in te dijken. 

Bijkomende richtlijnen voor omgevingslawaai in de Antwerpse haven

De stad wilt ervoor waken dat er geen nieuwe woningen of geluidsgevoelige gebouwen dichtbij de industrie in de haven worden vergund. Ook wil men inzetten op een betere communicatie zodat de omwonenden beter worden geïnformeerd over geplande hinderlijke activiteiten. Daarnaast zijn eventuele extra maatregelen ook mogelijk om geluidshinder zoveel mogelijk te beperken: 

 • Er kunnen bijzondere voorwaarden aan de milieuvergunning worden toegevoegd;
 • Bij het toekennen van de milieuvergunning zal er gekeken worden naar de nabijheid van woningen, scholen en andere geluidsgevoelige gebouwen;
 • Het werkt ook omgekeerd: het toekennen van bouwvergunningen voor scholen en woningen kan extra voorwaarden krijgen;
 • Klachten over geluidsoverlast worden grondig opgevolgd door de juiste instanties;
 • Er moet een duidelijk overleg komen tussen alle betrokken partijen: instanties, omwonenden en afgevaardigden van de haven en (petrochemische) industrie.

Proactief aan de slag gaan met industriële akoestische oplossingen

Het is essentieel om zo vroeg mogelijk van start te gaan met akoestische oplossingen. Alleen door proactief te werk te gaan vermijdt u een mogelijk geluidsaneringsplan. Proactief te werk gaan betekent tijd en geld uitsparen. DOX Noise Control is daar de perfecte partner voor. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ventilatieroosters voor ventilatiekanalen die buiten uitkomen of voor koelinstallaties;
 • Omkastingen die het lawaai van motoren of generatoren of andere units dempen;
 • Geluidspanelen op laad- en loszones of rond zware machines;
 • Geluiddempers die zowat overal in een industriële setting toepasbaar zijn, en dus ook bij schoorstenen en uitlaten. Denk bijvoorbeeld ook aan afblaasdempers.

▶Met behulp van een akoestisch studiebureau brengt u eenvoudig alle pijnpunten in kaart. DOX Noise Control zorgt daarna voor de juiste oplossingen

Klaar om komaf te maken met industriële geluidshinder? Neem vrijblijvend contact met ons op! Wij vinden graag samen met u een geschikte oplossing, volledig op maat van de eisen en de wensen van uw bedrijf.

Nieuws

Dag van de medewerker!

Vandaag op Dag van de Medewerker zetten we het team van DOX Group wat extra in de kijker! Want niet enkel vandaag, maar elke werkdag opnieuw vormen onze medewerkers het fundament van ons bedrijf!  H...
Lees verder

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle DOX-nieuwigheden

;